Producent Narzędzi
JUCO Spółka z o.o.

ul. Wolności 21
32-440 Sułkowice
NIP 681 18 18 163
KRS 0000073257

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł

Contact details:

Department Phone E-mail
Secretary’s office +48 122 732 030 biuro@juco.com.pl
Accounting Department +48 604 961 446 e-faktury@juco.com.pl
HR Department +48 122 732 116 kadry@juco.com.pl
Supply Department +48 122 732 162 zaopatrzenie@juco.com.pl
Domestic Sales and Trade Department +48 122 732 231 juco@juco.com.pl
+48 122 732 184
Export Department +48 122 732 157 d.swiatlon@juco.com.pl
Marketing Department +48 122 732 184 b.swiatlon@juco.com.pl
Production Department +48 122 732 157 staszek@juco.com.pl