Projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
ue