КОНТАКТЫ

Producent Narzędzi JUCO spółka z o.o.
ul. Wolności 21
32-440 Sułkowice

NIP 6811818163 
KRS 0000073257
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł
 

Секретарь: +48 122732030
Бухгалтерия: +48 122732351
Отдел кадров: +48 122732116
Директор по производству: +48 122732157
Отдел снабжения: +48 122732162
Отдел продаж: +48 122732184
Начальник отдела продаж: +48 122732231


fax: +48 12 2732212
www: http://www.juco.com.pl/
e-mail: juco@juco.com.pl


Wyświetl większą mapę