contact

Producent Narzędzi JUCO spółka z o.o.
ul. Wolności 21
32-440 Sułkowice

NIP 6811818163 
KRS 0000073257
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł

Office: +48 122732030
Accounting department: +48 122732351
Human Resources: +48 122732116
Production Manager: +48 122732157
Purchasing department: +48 122732162
Sales department: +48 122732184
Head of Sales Department: +48 122732231

 

fax: +48 12 2732212
www: http://www.juco.com.pl/
e-mail: juco@juco.com.plWyświetl większą mapę